JOEP+CO

JOEP+CO

Tel: 023 - 571 21 41
Mail: info@joepenco.nl

Bezoekadres

Hendrik Figeeweg 1T
2031 BJ Haarlem

Routebeschrijving

Volg ons nu ook via:

Vacatures

inOmgeving Amsterdam
inAmsterdam omgeving
inOmgeving Amsterdam
inOmgeving Amsterdam
alle vacatures

Algemene Voorwaarden

  • Joep&Co B.V. zal op basis van door CLIENT te verstrekken zoekopdrachten t.a.v. vacante posities, werving en selectie werkzaamheden verrichten. 
  • De werkzaamheden geschieden op basis van ‘no cure, no pay’. CLIENT is pas bij indiensttreding van een door Joep&Co B.V. voorgedragen kandidaat een fee verschuldigd. Voor de berekening van de uiteindelijke werving- en selectiefee wordt het feepercentage vermenigvuldigd met het brutojaarsalaris inclusief 8% vakantiegeld. 
  • Het fee bedrag zal bij aanvang van het dienstverband aan CLIENT worden doorbelast. Hierbij wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. 
  • Garantieverplichting: indien het dienstverband met een door Joep&Co B.V. aangebrachte kandidaat binnen de eerste maand na indiensttreding wordt ontbonden geldt de garantieverplichting dat Joep&Co B.V. binnen een termijn van 3 maanden een geschikte kandidaat zal leveren, of het verschuldigde fee bedrag per omgaande aan CLIENT crediteert. 
  • CLIENT verstrekt een goedgekeurd functieprofiel aan Joep&Co B.V. en levert tevens alle relevante informatie aan omtrent het arbeidsvoorwaardenpakket en de aanname procedure. Tevens verleent CLIENT toestemming om (eventueel) haar bedrijfsnaam en logo bij de vacature te vermelden. Pas na ontvangst van deze informatie en toestemming start de daadwerkelijke zoekopdracht. Indien tussentijds het profiel van de functie wijzigt zal Joep&Co B.V. hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. 
  • De samenwerking zal worden aangegaan voor onbepaalde tijd en iedere partij is bevoegd deze met in achtneming van een maand opzegtermijn te beëindigen. Gedurende de duur van de samenwerking tot aan 12 maanden na beëindiging, geldt dat Joep&Co B.V. geen werknemers van CLIENT mag benaderen ten behoeve van recruitment voor derden. Verder geldt dat indien CLIENT een eenmaal door Joep&Co BV voorgedragen kandidaat binnen 12 maanden na voordracht (alsnog) in dienst neemt, CLIENT hiervoor de desbetreffende werving en selectiefee verschuldigd is.

Algemene Voorwaarden hierbij te downloaden in PDF

Onze klanten
IBM NEDERLAND B.V. HFM Talentindex T-MOBILE Email Vision I3 GROEP ACHMEA ROBIDUS CISCO SYSTEMS INT. B.V. Insinger de Beaufort KPN CONSULTING